Micha Young Promo

Micha Young is een cursus voor jonge mensen die zich bezig willen houden met recht en rechtvaardigheid in deze wereld. Een cursus om een stuk bewustwording te creëren hoe we met onze aarde omgaan. Wij werden benaderd om voor deze cursus de promotiefilm te maken.

 

Project Details

Opdrachtgever: Micha Nederland