Individuele coaching

&

Teamcoaching

Individuele coaching

Leef coaching is er voor jou als je verlangt naar meer stevigheid van binnen en vrijheid naar buiten om je leven te leven zoals jij bent bedoeld.

Voel je je onzeker, pas je je snel aan aan wat anderen zeggen, ben je (hoog)gevoelig en wil je daarmee leren omgaan, verlang je er naar om meer vanuit je talenten en gaven te leven, ervaar je onbalans, zoek je naar wie je bent, zoek je naar je bestemming, vind je het lastig om (intieme)relaties aan te gaan, worstel je met levensvragen, is je plek innemen spannend, ervaar je (geestelijke) gebondenheid…?
of… Ervaar je problemen / blokkades in de samenwerking met anderen, heb je moeite met het voeren van een slecht nieuws gesprek, heb je moeite met reflecteren, vind je het lastig om je mening te laten horen, heb je het gevoel dat je steeds verkeerd wordt begrepen door anderen, wil je leren omgaan met conflictsituaties, voel je je niet op de juiste plek…?

Zomaar een aantal persoonlijke en werk gerelateerde thema’s waarin coaching je verder op weg kan helpen. In coaching verbind ik bewustwording en verantwoordelijkheid nemen van je gedrag aan wie jij bent, aan je identiteit, aan jouw waarden, hoe je bent gemaakt en op welke grond jij je leven bouwt. Coaching helpt je om een steviger fundament te gaan voelen onder je voeten om je vrij te gaan voelen om te zijn wie je bent.

Teamcoaching

‘Het lijkt wel of iedereen hier op zijn eigen eiland werkt’
’Iedere keer weer al die veranderingen, we krijgen er steeds gedoe van in ons team’
‘We hebben een zware periode met ons team achter de rug’.
‘Er lekt energie weg in ons team, maar het gat lijkt niet te dichten’.
‘We spreken wel dingen af, maar vervolgens gaat ieder zijn eigen gang’.

 

Dit zijn uitspraken van teams die minder gedoe in de samenwerking willen ervaren en hun werkgeluk willen vergroten. Teamcoaching is er voor teams die willen bouwen aan vertrouwen, het nemen van verantwoordelijkheid en het creëren van vrijheid. Teamcoaching richt zich op het vergroten van zelfreflectie en eigenaarschap van individuele teamleden om de gezamenlijke bedoeling te versterken en daaraan betekenis te kunnen geven.

Als teamcoach werk ik op een ervaringsgerichte manier, zodat voelbaar wordt waar het probleem nu eigenlijk écht om gaat. Dit maken we helder, concreet en bespreekbaar zodat samenwerken weer leuk wordt. Zonder oordeel, zodat er nieuwe ruimte, energie en plezier ontstaat. Dit geeft het team zijn stevigheid terug, waardoor het zich weer volledig kan richten op zijn bedoeling.

Teamopstelling

’Het lijkt wel of het hier in de muren zit’.
‘We hebben al zoveel gedaan met dit team, maar het helpt niet’.
‘Wat we ook doen, het patroon is zo hardnekkig, er is iets anders nodig om dit te veranderen, maar wat…?’

Dit zijn uitspraken van een team waar problemen in de samenwerking blijven terugkomen. Vaak is er al veel gedaan, maar dat heeft niet geleid tot de gewenste verandering. Het probleem wat zich voordoet in het team keert voortdurend terug, is hardnekkig en verandert niet. Een teamopstelling is een diepgaande, intensieve methode die de onzichtbare teamdynamiek, zichtbaar maakt.

Een teamopstelling is voor teams die op een diepgaande manier willen werken aan onderling vertrouwen en maakt zichtbaar welke eigen plek teamleden hebben in het team. Een teamopstelling levert inzicht op in de (ver)storingen in het team, op dat wat nog niet of onvoldoende is gezien, het biedt ruimte voor beweging en zicht op mogelijke oplossingen. In onze praktijk werken we met opstellingen, zowel zakelijk (teams) als privé (familieopstellingen).

Begeleide intervisie

’Onze organisatie wil de beweging maken naar zelforganisatie, maar teamleden komen daarin steeds hun eigen belemmeringen tegen’.
‘Het lijkt me spannend, maar ook leuk om van en met elkaar leren’.
‘Tijdens de teamcoachsessies werd helder wat we eigenlijk echt te leren hebben, maar nu moeten we dat nog in onze vezels zien te krijgen’

Begeleide intervisie is er voor organisaties die erin geloven dat hun medewerkers goud waard zijn en daarin willen investeren. Begeleide intervisie creëert een veilige leeromgeving waarin leren van elkaar en reflecteren op eigen professioneel handelen centraal staat. Deelnemers aan begeleide intervisie brengen zelf casuïstiek in die bij hen leeft. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het versterken van de cliënt relatie, inbrengen van een probleem wat ervaren wordt, groeien naar zelforganisatie, omgaan met (interne) veranderingen, ervaren van werkdruk enz.

De intervisie begeleider richt zich op het onderzoeken van persoonlijke belemmeringen en zet de deelnemers daarbij stil, met als doel te komen tot nieuwe inzichten, nieuwe beweging in leren en gedrag en het vergroten van werkplezier.

‘Voor wie leven wil op de plek waar het vast zit’

NIEUW
‘Mijn reis in leiderschap’

Ben jij een (potentiele) leider,
werk je in de sociale sector
en ben jij toe aan jouw volgende stap?
Dan is ‘Mijn reis in leiderschap’ dé unieke groeiplek in Noord Nederland voor jou!

Lees meer →